ภาพกิจกรรม
กิจกรรมลอยกระทง
ในวันที่ 03/11/60 โรงเรียนธรรมรัตน์ได้จัดอบรมนักเรียนช่วงเช้า อาคารธรรมรัตน์1 คุณครูให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติ และประเพณีลอยกระทง ได้ร่วมทำกระทงเพื่อนำไปถวายวัดกุฏิการามจำนวน369ใบ โดยมีวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยให้ความรู้การประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ ซึ่งไม่เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อม คือ. คุณแม่ศิริพร เกตุพงษ์ ซึ่งนักเรียนน้อยๆปลื้มมากค่ะที่ได้ทำความดีเพื่อส่วนรวม เป็นการปลูกฝังสิ่งดีงามตั้งแต่เล็กๆให้แก่เด็ก ในช่วงบ่ายคุณครูและนักเรียนร่วมกันประดิษฐ์กระทงโดยมีวิทยากร คือ คุณแม่วิภาดา คงทัน มาให้ความรู้ในการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ ได้ทั้งสิ้น 269 ใบ รวม2อาคาร 638 ใบ ทางโรงเรียนได้นำไปมอบให้วัดกุฏิการามจำหน่ายในคืนลอยกระทง วันนี้มีความสุข อิ่มบุญโดยทั่วกัน ทั้งนักเรียน คุณครูและท่านวิทยากร ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านวิทยากรมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2560,11:58   อ่าน 130 ครั้ง